Ogłoszenie promujące
o zasięgu lokalnym i regionalnym

Ogólnopolska oraz lokalna
reklama i informacja internetowa
Branżowy Wykaz Firm - www.indexfirm.pl
Oglądalność:
>3,5 miliona miesięcznie

Otwarty Projekt Aktywności
Gospodarczej i Społecznej

Na PAKIET MULTIAKTYWNY składa się:

OGŁOSZENIE PROMUJĄCE - prezentacja w nośniku zewnętrznym

REKLAMA I INFORMACJA INTERNETOWA - Branżowy Wykaz Firm -

Reklama na podstawie graficznego opracowania ogłoszenia promującego Miejsce na opis działalności oraz lokalizację nośnika
   zewnętrznego Dane teleadresowe Hiperłącza do www oraz e-mail firmy Mapa z lokalizacją i planowaniem dojazdu
6 słów / fraz kluczowych i 3 tematy branżowe i branże Możliwość edycji danych
W CENIE PAKIETU MULTIAKTYWNEGO:
Ekspozycja w dwóch odmiennych nośnikach przez jeden rok Opracowanie graficzne Wyprodukowanie nośnika do ekspozycji zewnętrznej Dostosowanie reklamy do ekspozycji na stronach internetowych indexfirm.pl
BONUS: na podstawie materiałów źródłowych przekazanych przez Zleceniodawcę zamieszczenie tekstu o działalności firmy
(do 1000 znaków) w miejscu do tego przeznaczonym.
Strona tekstowa powoduje korzystniejsze pozycjonowanie w wyszukiwarce Google - bardzo zalecane.

Prawa patentowe, autorskie oraz własności intelektualnej do ww. produktów posiada wyłącznie Sport-Premium Sp z o.o.
Wykaz produktów na stronie www.sportpremium.pl
JEDYNA TAKA OFERTA W POLSCE
Otwarty Projekt Kreujący Pozytywny Wizerunek Firm i Regionu w skali ogólnopolskiej i lokalnej
System Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej realizowany jest przy współpracy z jednostkami samorządowymi związanymi
z promocją regionu. Przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie zyskują promocję oraz korzystny wizerunek firmy, który zwiększa ich aktywność i zaufanie w oczach społeczności.
Uczestnicy projektu zyskują prezentację w Produkcie Systemowym (nośnik zewnętrzny) oraz w Branżowym Wykazie Firm www.indexfirm.pl.
PAKIET MULTIAKTYWNY obejmuje promocję w dwóch odmiennych nośnikach zwiększając aktywność regionu w skali ogólnopolskiej.

System działa w 320 miastach i powiatach Polski
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup Pakietu możliwy jest za pośrednictwem
Regionalnego Reprezentanta Sport-Premium

Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym
i społecznym to możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcji dla każdego przedsiębiorcy.
dlon