System Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej

System umożliwia przedsiębiorcom aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym regionu, utrzymanie prestiżowej pozycji na rynku, która zwiększa ich aktywność i zaufanie w oczach społeczności oraz promowanie wytwarzanych produktów i usług. Projekt funkcjonuje w oparciu o wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, a społecznością miasta i regionu.

PAKIET MULTIAKTYWNY

Projekt Kreujący Pozytywny Wizerunek Firm i Regionu

Realizacja projektu możliwa jest dzięki zaangażowaniu Samorządów Miast i Regionów, które udostępniły miejsca na ekspozycję nośników zewnętrznych związanych z promocją aktywności gospodarczej i społecznej regionu. Produkty Systemowe zaprojektowane dla potrzeb tego przedsięwzięcia wytwarzane są w najwyższej jakości.

W celu prezentacji gospodarczej i społecznej aktywności regionu w skali ogólnopolskiej powstał Branżowy Wykaz Firm - www.indexfirm.pl. Wyszukiwarka została zaprojektowana według najwyższych standardów.

System dostosowany jest do współczesnych wymagań rynku oraz oczekiwań przedsiębiorców, społeczeństwa i jednostek samorządowych.

Dzięki połączeniu prezentacji w Produkcie Systemowym z ekspozycją w Branżowym Wykazie Firm www.indexfirm.pl powstał PAKIET MULTIAKTYWNY. Pakiet obejmuje promocję w dwóch odmiennych nośnikach jednocześnie tworząc wspaniałą wizytówkę każdej firmy, która świadczy o gospodarczej i społecznej aktywności Przedsiębiorcy oraz jego regionu. PAKIET MULTIAKTYWNY ma zasięg regionalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy.

W systemie uczestniczy 320 polskich miast i powiatów!

Zapraszamy do współpracy - dołączcie do nas! Swój wkład w rozwój Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej może mieć każdy przyjaźnie Przedsiębiorca, każde Starostwo Powiatowe oraz każdy: Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Samorząd, Sołectwo, Wójtostwo, Wydział Architektury, Promocji, Kultury, Komunikacyjny, Geodezji, Gospodarki Miejskiej, Miejski Zarząd Dróg Miejskich - ZDM, Zarząd Dróg Powiatowych - ZDP, Ewidencja Działalności Gospodarczej.

PRASA, PODZIĘKOWANIA

Podziękowanie od Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży w Zgorzelcu "GAWROSZ" dla firmy Sport-Premium za wsparcie finansowe.

Sz.P. Dariusz Bajer
Minęło 10 lat od kiedy w Gawroszu poznajemy świat. Dziś chcemy z naszych małych serduszek podziękować Ci: za pełny brzuszek. Za ciepły sweter, paczki na święta, za to, że zawsze o nas pamiętasz.
Dziękujemy za pomoc Twoją za to, że jesteś naszą ostoją.

więcej>>