Gablota informacyjna Gablota informacyjna

Oława Nr 5 [59]
Serwis Społeczno-Samorządowy


Przed kilkoma dniami Urząd Miejski zamontował w Rynku, pod ratuszem, nową gablotę informacyjną. Jedna strona zawiera plan miasta oraz reklamy miejscowych firm. Drugą stronę przeznacza się na komunikaty Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek. Zainteresowanych zamieszczaniem swoich anonsów prosimy o bezpośredni kontakt
z warszawską firmą Sport-Premium tel. 22 863 18 55. Tablica informacyjna z planem miasta, stojąca dotąd przed głównym wejściem do ratusza, będzie uzupełniona o plan osiedla Sobieskiego i przeniesiona na tamtejszy nowy parking. [JW]

Źródło: http://www.um.olawa.pl/


Na cele charytatywne

Strona internetowa powiatu gnieźnieńskiego


Starostwo Powiatowe informuje, iż przed budynkiem urzędu przy ul. Jana Pawła II znajduje się gablota informacyjna zawierająca ogłoszenia i informacje na temat pracy Starostwa.

W zamian za wyrażenie zgody na umieszczenie gabloty firma Sport-Premium przekazuje co roku premię pieniężną, którą Starostwo przekazuje na cele charytatywne – pomoc dzieciom specjalnej troski.

Starostwo posiada dwie tablice zainstalowane przez w/w firmę. Druga z mapą powiatu znajduje się przed budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Wyszyńskiego. Gabloty mają energooszczędne podświetlenie i są wyposażone
w nowoczesne czujniki zmierzchowe, co do minimum obniża koszt ich eksploatacji.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem i zainstalowaniem gabloty pokrywa firma Sport-Premium, która jest również zobligowana do wykonywania ewentualnych napraw.

Agnieszka Rzempała-Chhmielewska

Źródło: http://www.powiat-gniezno.pl/


Postawiono gablotę z planem w centrum miasta

Strona internetowa miasta Dębno


23 lutego br. na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej i Boh. Września postawiona została gablota informacyjna z planem miasta Dębno, którą wykonała firma Sport-Premium z Warszawy. Plan miasta umieszczony w gablocie w miejscu publicznym znacznie ułatwi poruszanie się nie tylko mieszkańcom Dębna, ale i gościom odwiedzającym naszą gminę. Będzie ona ułatwieniem
w przypadku poszukiwania instytucji, przedsiębiorstw i firm działających na terenie miasta. Niebawem powstanie jeszcze jedna tablica z aktualnym planem miasta przy wjeździe do Dębna od strony Myśliborza.

J. Stąsiek Biuro Promocji i Informacji

Źródło: http://www.archiwum.debno.pl/


Praktyczne Rozwiązanie Praktyczne Rozwiązanie

Strona internetowa Gminy Inowrocław


Niedawno przed wejściem do budynku, stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Inowrocław pojawiła się tablica ogłoszeniowa wykonana przez warszawską firmę Sport Premium. Stylizowana konstrukcja, wzorowana częściowo na starego typu elementach zdobniczych, doskonale wkomponowała się w krajobraz architektoniczny centrum blisko 80-tys. miasta. Górną część wieńczy zegar solarny sterowany drogą satelitarną. Nabytek służy, jako stały,
a co istotne funkcjonalny punkt obwieszczeń urzędowych dla mieszkańców gminy Inowrocław. Zastąpił pod tym względem tablice ścienne rozmieszczone dotychczas wewnątrz gmachu. Część powierzchni wykorzystana została na potrzeby reklamodawców promujących swą działalność gospodarczą. Uwzględniając korzystną lokalizację nie było problemów z ich pozyskaniem. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, wykonanie jednocześnie montaż gabloty nie pociągnęły za sobą wydatków budżetowych. Bezpieczeństwo nabytku gwarantuje całodobowy monitoring.

tekst i foto Grzegorz Roczek Urząd Gminy Inowrocław

Źródło: http://www.inowroclaw.ug.gov.pl/


Gablota za czynsz Gablota za czynsz

Przegląd Lokalny Nr 24/2008 (797)
KNURÓW. PRZY URZĘDZIE MIASTA STANĘŁA TABLICA INFORMACYJNA

Estetyczna i funkcjonalna tablica informacyjna stanęła w ubiegłym tygodniu przed budynkiem magistratu przy ul. Ogana. Pomysły na ustawienie takiej tablicy w sąsiedztwie Urzędu już jakiś czas temu się pojawiły. Zwyciężyła koncepcja gabloty, której wygląd doskonale koresponduje z metalowymi elementami lamp i barierek w otoczeniu magistratu. Urząd ma wydzieloną w gablocie powierzchnię, na której wydziały będą zamieszczać swoje informacje – tłumaczy Ilona Kostelecka z Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych. Firma, która ustawiła tablicę, płaci Urzędowi czynsz dzierżawny, ponieważ w gablocie, oprócz ogłoszeń, znajdują się reklamy firm z terenu Knurowa. Jak udało nam się dowiedzieć, firma Sport Premium, odpowiedzialna za ustawienie gabloty, będzie z tytułu dzierżawy wpłacać do kasy miasta około 850zł rocznie. /-/

Źródło: http://przegladlokalny.eu/

System Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej

System umożliwia przedsiębiorcom aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym regionu, utrzymanie prestiżowej pozycji na rynku, która zwiększa ich aktywność i zaufanie w oczach społeczności oraz promowanie wytwarzanych produktów i usług. Projekt funkcjonuje w oparciu o wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, a społecznością miasta i regionu.

PAKIET MULTIAKTYWNY

Projekt Kreujący Pozytywny Wizerunek Firm i Regionu


więcej>>