PRODUKCJA I SERWIS FIRMY SPORT-PREMIUM

Zaprojektowaliśmy, produkujemy i modernizujemy produkty niezbędne do realizacji Systemu Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej. Produkty Systemowe zostały zaprojektowane na podstawie konsultacji i zatwierdzonych opinii Konserwatorów Zabytków i Architektów Miast.

Edytory Informacyjne, Gabloty Informacyjne, Plany Miast, Mapy Powiatu, Boxy Promocyjne oraz Przystanki Reklamowe wytwarzane są w najwyższej jakości ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i estetyki. Zapewniają profesjonalny przekaz informacji kreujący pozytywny wizerunek podmiotów gospodarczych, samorządów oraz regionu.

Wszystkie produkty posiadają Prawo z Rejestracji wzorów przemysłowych Urzędu Patentowego RP oraz prawa ochronne, autorskie i intelektualne.

Konserwacji oraz ewentualnych napraw dokonuje wyspecjalizowany Serwis firmy Sport-Premium. Praktyczna funkcjonalność produktów wynika z długoletnich doświadczeń przy współpracy z naszymi Partnerami.

Dzięki przyjaznemu nastawieniu jednostek samorządowych do systemu promocja aktywności gospodarczej i społecznej w 320 regionach Polski.

TUTAJ POWSTAJĄ PROJEKTY!

Studio Graficzne firmy Sport-Premium to kreatywny zespół profesjonalnych grafików, doskonale przygotowanych do tworzenia projektów. Głównym zadaniem studia jest projektowanie profesjonalnej informacji, promocji, reklamy na potrzeby przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych regionu. Projekty wykonywane są na materiałach bardzo wysokiej jakości, techniką gwarantującą trwałość oraz niezmienność barw podczas całego okresu ekspozycji.

TUTAJ POWSTAJ NASZE PRODUKTY!

Produkty firmy Sport-Premium to od lat synonim najwyższej jakości. Innowacyjne rozwiązania oraz szeroka paleta produktów tworzą standardy wzornictwa dostosowane do każdego stylu architektonicznego. Pracownicy produkcji to doskonali fachowcy znający się na swoim rzemiośle. Wykonywane przez nich produkty gwarantują najwyższą jakość, trwałość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

DBAMY O JAKOŚĆ EKSPOZYCJI!

Serwis firmy Sport-Premium to wyspecjalizowani fachowcy. Wyposażony w dostosowane do montażu , wymiany i konserwacji Produktów Systemowych oraz profesjonalne narzędzia serwis, zapewnia wysoki poziom prac. Stały dostęp do części, proste i trwałe rozwiązania techniczne podnoszą jakość oraz obniżają czas obsługi serwisowej. Systematyczna konserwacja oraz stosowane materiały gwarantują najwyższą jakość i bezpieczne użytkowanie naszych produktów.

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE,
pracownikom Studia Graficznego oraz Produkcji i Serwisu za ich zaangażowanie i wkład pracy!

POLSKA FIRMA aktywna od maja 1996
roku, zarejestrowana pod numerem
KRS: 0000112027

Sport-Premium Sp. z o.o. jest pomysłodawcą i inicjatorem Ogólnopolskiego Systemu Regionalnej Aktywności Gospodarczej
i Społecznej.

System umożliwia przedsiębiorcom utrzymanie prestiżowej pozycji na rynku, promowanie wytwarzanych produktów i usług oraz aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym regionu. Projekt funkcjonuje w oparciu o wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, a społecznością miasta i regionu.

Sport-Premium z wzajemną satysfakcją współpracuje z 320 jednostkami samorządowymi w Polsce

Przy współpracy z Samorządowymi Miast i Regionów instalowane są Produkty Systemowe: Gabloty Informacyjne, Plany Miast, Mapy Powiatu, Edytory Informacyjne oraz Boxy Promocyjne, które zaprojektowaliśmy, produkujemy i modernizujemy dla potrzeb tego przedsięwzięcia.

więcej>>